Bojen14

Golv vård

Nästa steg i trapphusrenoveringen ärbehandling av stengolv och trappor i trapphuset på Kungsholms Strand 135B.


Detta arbete kommer att utföras den 27 juni mellan klockan 12.00-24.00.

Arbetet på kvällstid kommer inte attväsnas och utförs då eftersom färre då använder trapporna.


Akut?
Ring oss direkt

08-502 573 40