Väduren

Fortsatta problem efter blixtnedslag

Portar
Passersystemet har slagits ut av söndagens blixtovädret och flera centraler har gått sönder varpå dörrarna är låsta. Dörrarna ställdes upp i måndags för att säkerställa tillträde till trapphuset, dock är det tyvärr boenden som verkar låsa dessa portar. 
 
Det område som främst är drabbat är Stenbockens gata och några närliggande portar som styrs av dessa centraler. Även tvättstugan på Stenbockens gata är ur funktion och vi hänvisar till övriga tvättstugor som går att boka via webben.
 
Fläktar
Fläktarna slogs även dessa ut av blixtovädret, samtliga som inte hade gått sönder startades om under måndagen och de sista under tisdagen. Det är flera fläktar där styrenheten/DUC:en har gått sönder och måste bytas, detta är beställt från föreningens ventilationsentreprenör. Åtgärd beräknas att ske nästa vecka. 
 
Tyvärr underlättar inte semestertiderna, stora delar av dom berörda arbetsgrupperna har semester men vi påskyndar arbetet i den mån vi direkt kan.

Vi beklagar eventuella olägenheter som kan uppstå. 

Med vänliga hälsningar,
Förvaltningen BRF Väduren

Akut?
Ring oss direkt

90220