Väduren

Inget vatten på Stenbockens gata 118

Igår kväll stängdes dem gamla samlingsstammen i källaren som försöjer lägenheterna som berörs av stambytet av och kopplades om till den nya.

Tyvärr uppdagades det att samlingsstammen i källaren också försöjer intilliggande lägenheter, varför även de blev av med vattnet på köksstammen.

Detta var ingenting man enkelt kunnat se i källaren. Direkt på morgonen den 17 november påbörjades därför arbeten med att locka den ena köksstammen för att de lägenheter som inte påverkas av stambytet skulle få tillbaka sitt vatten, detta kopplades sedan på igen.

Vi ber om ursäkt för det inträffade, och har vidtagit åtgärder för att det inte ska ske igen.


Akut?
Ring oss direkt

90220