Väduren

Fel vid avisering

Det har skett ett tekniskt fel vid aviseringen i Brf Väduren. Detta innebär att el-debiteringen skickats ut på separata avier för alla boende i föreningen. Vänligen observera att ni nu måste betala in månadskostnad och el separat, så att betalning inkommer till rätt avi.

Med vänliga hälsningar
Förvaltningen

Akut?
Ring oss direkt

90220