För en tryggare vardag

Om AdEx

Vårt engagemang för förvaltning av fastigheter har inneburit att vår kundstock stadigt har ökat sedan starten år 2000. Nu förvaltar AdEx runt 100 fastigheter i Stockholm som alla ägs av stora och små bostadsrättsföreningar.Vi erbjuder en skräddarsydd fastighetsförvaltning för bostadsrättsföreningar i hela Sverige.

Våra anställda
AdEx har egen personal både inom fastighetsskötsel, drift, administration och ekonomi.
Med vår kunniga och engagerade personal vill vi alltid erbjuda våra kunder en
lösning på deras problem- stora som små.

En ekonomisk förvaltare

Vår syn på fastighetsförvaltning är ekonomens, vi ser fastigheten som en tillgång som ska förvaltas för ägarens bästa. Utgångspunkten är alltid att optimera fastighetens drift och ekonomi. Vi ser på fastighetens ur en ekonomisk livscykel. Vad får underhållet för ekonomisk effekt, vad ska prioriteras? Vad ger en investering för mervärde jämfört med ett underhåll? Kan jag göra flera åtgärder samtidigt och få en ekonomisk fördel i investeringskostnad eller driftkostnad? Vad blir kostnaden för finansiering av en åtgärd och är den ekonomisk fördelaktig i ett längre perspektiv därför att finansieringskostnaden
betalar sig i en lägre driftskostnad?

Enkla kontaktvägar

Vi vill vara lätta att få tag på. Därför har vi utöver telefontid också en webbsida (felanmälning.se) där man enkelt kan kontakta oss via formulär. Sidan fungerar på alla mobila enheter. Webbsidan är ett komplement till telefon- och besökstid och fungerar
både för felanmälning, köhantering och för att kontakt med förvaltningen. Via webbsidan kan också mäklare begära mäklarbilder dygnet runt.

Långsiktig

I en bostadsrättsförening byts delar av styrelsen ut med jämna mellanrum, medlemmar flyttar ut och nya flyttar in. Då behövs det kontinuitet i förvaltningen. Det är viktigt att beslut och åtgärder finns dokumenterade. Vi vill göra det lätt för styrelsen
att få överblick över kostnader, ärenden och åtgärder.

Vi tror inte på att låsa in kunder i egna system. Föreningen ska själv äga sin information.


Vill du veta mer om teknisk förvaltning?

Läs mer om AdEx tekniska fastighetsförvaltning här.

Vill du veta mer om ekonomisk förvaltning?

Läs mer om AdEx Ekonomiska förvaltning för bostadsrättsföreningar här.

Prova AdEx

Kontakta oss för en offert.