För en tryggare vardag

Energibesparing och energideklaration i fastigheter


Den största enskilda kostnaden för en bostadsrättsförening är värme. Att minska energiåtgången i fastigheten ger stora vinster både för miljön och för föreningens ekonomi. Sedan 2009 är det obligatoriskt för att bostadsrättsföreningar att göra en energideklaration, men få fortsätter arbetet efter det med att systematiskt undersöka möjligheterna att spara energi i fastigheten.
AdEx har lång erfarenhet av att arbeta med teknisk drift och energisparande åtgärder i flerfamiljshus.
Ett bra första steg i ett energiprogram kan vara att göra en undersökning med IR-kamera, en termografering.


Hitta din fastighets energitjuvar!

Vi har arbetar fram en metod för att systematiskt undersöka en fastighets totala energibalans och därigenom hitta långsiktigt hållbara lösningar för energibesparing.

Vill du ha hjälp med att undersöka vilka möjligheter för energibesparing som finns i din bostadsrättsförening?